Odborne vykonaná montáž dverí je základným predpokladom pre správnu funkciu a dlhú životnosť. Ak majú dvere dlhodobo spĺňať Vaše predstavy, potom neváhajte využiť na ich montáž našich odborníkov na dvere.